گلوله

گلوله

گلوله قطعه های آماده بازی تولیدات هوگر  هستند و شما می توانید از آن ها در بازی های مختلف خود استفاده کنید 

  •  قابل سفارش در رنگ های مختلف 
  • قابل سفارش بالای 5000 عدد
  • وزن:2گرم
  • ابعار:11×31 میلیمتر

شماره تماس:09129597630